Politikos virtuvė

Birutės Vėsaitės tinklaraštis apie politiką

Deimantai aukso karūnoje

“Jeigu norite būti lygios su vyrais, eikite nešioti plytų ir kasti griovių”, – reta diskusija apie moterų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje apsieina be panašių replikų. Tarsi nusiplukusi moteris, pasirėmusi į kastuvą, bylotų gerėjantį gyvenimą ir laimingesnę visuomenę.

Europos socialdemokračių moterų organizacijos kelia šiek tiek kitokius tikslus, nei sulyginti moteris su vyrais išdalinant joms kastuvus. Mūsų tikslai pagrįsti siekiu užtikrinti pilnavertišką prasmingą gyvenimą visai Europos Sąjungai, kurioje moterys sudaro 52 proc. visų gyventojų (Lietuvoje 53,6 proc.).

Pirmasis tikslas – užtikrinti kuo geresnes darbo vietas moterims ir jų ekonominę laisvę. Politika turi būti orientuota į kuo didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų plėtrą, užtikrinant, kad moterys, sukuriančios tiek pat vertės kiek vyrai, gaus ne mažesnį atlyginimą. Kalbant plytų ir griovių terminais, mes turime pasiekti, kad verslas dirbtų efektyviau: darbininkai netampytų plytų rankomis, jei jas galima perkelti kranu, nekastų griovių kastuvais, jei tai galima padaryti “Bobkatu”. Briuselyje esu mačiusi, kaip sniegą nuo šaligatvių valo traktoriukas, valdomas moters. Ši moteris per dieną sukuria 20 kartų daugiau vertės nei lietuviai vyrai, sustojantys parūkyti kas 50 su kastuvu nukastų metrų.

Taigi daug metų kalbėję apie užimtumą (kai visi užsiėmę griovių kasimu, susiplūkę ir nuvargę), turime pakeisti politiką susitelkdami į aukštos vertės darbo vietų kūrimą. Mes nesieksime, kad moterys kastų griovius. Bet, tikiu, pasieksime, kad Lietuvoje valdant socialdemokratams bus sukurta daug naujų gerai apmokamų darbo vietų, ir jose moterys galės teikti naudą visuomenei, realizuoti save ir gerai uždirbti. Tuomet jos galės padovanoti vyrams prabangius kastuvus, kad šie nukastų sniegą nuo įėjimo šeimos sodyboje.

Antrasis tikslas – užtikrinti balansą tarp darbo, karjeros ir rūpinimosi šeima, buitimi. Dabar gi tam, kad moteris karjeroje pasiektų tiek, kiek vyras, ji turi įdėti bent du kartus daugiau pastangų. Metų metus laikydama visus keturis namų kampus, kūrendama židinį, gimdydama ir augindama vaikus ji privalo įgyti karjerai reikalingų žinių, išsiugdyti įgūdžių ir šalia viso to – gerai atrodyti! Pažiūrėkite į bet kurį sėkmingą verslininką ir įsivaizduokite, ko jis būtų pasiekęs, jei karjeroje būtų padaręs 2-3 poros metų trukmės pertraukėles, paruošęs 3000 pusryčių ir tiek pat vakarienių ir su įtakingais draugais medžiojęs vos porą kartų?

Trečiasis tikslas – užtikrinti moterų atstovavimą visuose sprendimų priėmimo lygiuose. Paskaičiuokite, kokią dalį moterys sudaro įmonių valdybose, pačios vadovauja kompanijoms, departamentams, skyriams? Statistika rodo, kad Lietuvoje vos 3 proc. didžiausių įmonių vadovų – moterys. Tarp valdybos narių moterys sudaro vos 13 proc. moterų. Kuo organizacijų struktūromis aukštyn, tuo moterų mažyn. Kodėl taip yra?

Pirma, akcininkai supranta, kad aukščiausio lygio vadovams (ir vadovėms) kompanijos interesai turi būti pirmoje vietoje. Niekas tiesiai nesako, kad šiam interesui grėsmę kelia šeima (ypač sirgti linkę maži vaikai), tačiau protingai nutylėjus grėsmė neišnyksta. Vyrams yra lengviau būti lojalesniems savo kompanijai, nei šeimai – su sąlyga, jei šį dėmesio šeimai trūkumą kompensuoja moterys.

Antra, moterims dažnai pačioms pritrūksta ryžto imtis daugiau atsakomybės. Juk kai susimauna direktorius vyras, tai “žinot, kam nepasitaiko”. Bet jei susimaus vadovė moteris, tai “ne boboms vadovauti”. Vadovaujančiam vyrui daugeliu atveju pakanka tiesiog gerai vadovauti, o moteriai šalia to tenka kasdien įrodinėti, kad ji geresnė, kad akcininkas nesuklydo ją paskyręs.

Mes nesakome, kad moterų kvota vadovaujančiuose postuose yra svarbiau nei vadovų kompetencija ir gebėjimai. Nesakome: “Atleisk Joną ir priimk Marytę vardant proporcijos”. Anaiptol. Mes tiesiog formuojame ir vykdome politiką, kuri leistų Marytei įgyti reikalingus įgūdžius, įgauti būtino pasitikėjimo savo jėgomis, parodyti savo vertę bei užtikrintų Marytės akcininko objektyvų požiūrį. Kad akcininkas, rinkdamasis tarp Jono ir Marytės, vertintų kandidatų į direktorius kompetenciją ir gebėjimus, bet ne (ne)lojalumą šeimai.

Norėčiau pabrėžti mūsų siekį užtikrinti jaunų moterų (mes visos esame jaunos. Šiuo atveju turiu minty tinkančias man į dukras), verslumą. Dirbant ūkio ministre tenka susidurti su startuoliais – verslą pradedančiomis jaunomis įmonėmis, dažniausiai kuriančiomis produktus ar paslaugas informacinių technologijų srityje. Džiaugiuosi, kai tarp šio žavaus jaunimo pamatau vieną kitą moterišką šypseną. Ir kaskart mintyse svarstau, ką mes, politikai, galėtume padaryti, kad kuo daugiau moterų ryžtųsi imtis savo verslo.

Čia norėčiau kreiptis į mūsų partijos bičiules ir bičiulius ar kitų partijų atstovus, vadovaujančius savivaldybėms, dirbančius Seime ir apygardose.

Turbūt sutiksite, kad kiekviena Lietuvoje naujai sukurta darbo vieta yra aukso vertės. Dirbantis žmogus jaučiasi svarbus visuomenei, gali save realizuoti, oriai jaustis. Naudos gauna ir valstybės biudžetas, užuot išlaikęs žmogų dabar gaunantis pajamų iš jo kuriamos vertės. Mūsų biudžeto dydis (ir atitinkamai galimybės finansuoti įvairias sritis) tiesiogiai priklauso nuo mokesčių mokėtojų skaičiaus ir jų sumokamų mokesčių. Todėl turime vertinti kiekvieną darbo vietą! Turime skatinti darbdavius plėsti savo verslus įdarbinant vis daugiau žmonių, didinti produktyvumą, kad galėtų mokėti žmonėms didesnius atlyginimus.

Ir ypač turime vertinti tuos, kurie imasi verslo lygioje vietoje. Kurie ryžtasi imtis atsakomybės ne tik už save, bet ir kitus. Sakydama, kad darbo vieta yra aukso vertės – iš tikrųjų tai ir turiu galvoje. Tačiau svarbiausia – šioje auksinėje karūnoje, tegu ir nedidelėje žybsi deimantai. Jų – verslaujančių moterų – nedaug. Tačiau kiekviena verslininkė – tiek save išlaikanti kirpėja, tiek 1000 žmonių įdarbinusi drabužių siuvimo įmonės savininkė – savo pavyzdžiu mala į miltus stereotipus apie moteris, papuošia ir praturtina mūsų visuomenę tiesiogine to žodžio prasme.

Todėl prašau pagerbti ir padėkoti tokioms moterims, kurių, žinau, yra kiekiename rajone. Tarptautinė moters diena tebūnie proga ištarti “ačiū” toms kelioms ar keliolikai, kurios savo bendruomenėse jau šiandien yra pasiekusios tikslus, keliamus Europos socialdemokračių moterų organizacijų visos ES mastu. Ilgalaikė socialdemokratų politika užtikrins, kad aukso karūna plėstųsi, o deimantų joje – gausėtų.Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos
ap -->